Specjalistka/Specjalista ds. Środowiska

Apply now »

Date: Jul 3, 2024

Location: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Company: Corning

Specjalistka/Specjalista ds. Środowiska

 

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

 

 • Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz dostosowywanie zmian do nowych wymagań prawnych
 • Gromadzenie i opracowywanie materiałów do wykonania: decyzji, pozwoleń, zezwoleń, przekazywanie zgłoszeń i innych wymaganych prawnie dokumentów oraz ich aktualizacja
 • Prowadzenie wymaganej przez prawo dokumentacji (obowiązkowych ewidencji odpadowych, emisyjnych, związanych z opakowaniami, bateriami, akumulatorami, sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz gospodarki wodno-ściekowej), wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w przypadku powierzania pewnych czynności podmiotom zewnętrznym - nadzorowanie terminowości i rzetelności wykonania ww. prac
 • Inicjowanie zmian w procesach produkcyjnych i operacyjnych poprzez wskazywanie najlepszych dostępnych technologii pozwalających na minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko
 • Sporządzanie wymaganej prawnie sprawozdawczości w zakresie prawa ochrony środowiska
 • Współpraca z poszczególnymi działami firmy w zakresie realizowania jej celów i zadań dotyczących ochrony środowiska (realizacji polityki środowiskowej)
 • Opiniowanie planowanych w firmie zmian i inwestycji (instalacje, budowle, zmiany technologiczne itp.) pod kątem ich potencjalnego wpływu na środowisko
 • Udział w rozwoju systemu zarzadzania wg. standardu ISO 14001

 

NASZE OCZEKIWANIA

 • Wykształcenie wyższe (kierunki związane z ochroną środowiska lub pokrewne)
 • 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobra znajomość wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska
 • Samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów

Apply now »